FUSION WORKOUT Privacybeleid

Ingangsdatum: 25 mei 2018

 

Wat vind u in deze verklaring

 

 

FUSION WORKOUT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. Het beleid is van toepassing op alle services van FUSION WORKOUT. Uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zijn voor FUSION WORKOUT altijd buitengewoon belangrijk. Daarom wil FUSION WORKOUT zo transparant mogelijk uitleggen hoe uw persoonlijke gegevens worden verzamelt, opgeslagen en gebruikt. Ook geeft dit beleid u inzicht in de opties en keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens wel of niet worden gedeeld. Dit om de privacy van u, de cliënt, en opdrachtgever te waarborgen en daarmee te voldoen aan de "Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)".

 

1. Uw recht

- Recht van toegang: U heeft ten aller tijden het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te verzoeken tot de persoonlijke gegevens die FUSION WORKOUT van u verwerkt;

- Recht op rectificatie: U heeft het recht om te verzoeken dat FUSION WORKOUT uw persoonlijke gegevens wijzigt of bijwerkt indien deze onjuist of onvolledig zijn;

- Recht op bezwaar: U heef het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door FUSION WORKOUT, alsmede bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing-doelen waarvoor u al eerder toestemming had gegeven.

- Recht op verwijdering: U heeft het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen. Het kan echter vanwege door de wet opgelegde bewaartermijn voorkomen dat FUSION WORKOUT niet aan het verwijderingsverzoek kan voldoen.

- Recht op beperking: U heeft het recht om FUSION WORKOUT te verzoeken om tijdelijk of permanent te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens of een deel daarvan.

 

2.Hoe verzamelt FUSION WORKOUT persoonsgegevens

FUSION WORKOUT kan persoonsgegevens over u verwerken welke naar haar oordeel noodzakelijk zijn voor het opstellen van een voorstel of overeenkomst en het correct uitvoeren van de verleende opdracht. De informatie die door FUSION WORKOUT wordt verzameld wordt verkregen op de volgende manier:

 

 • NIEUWSBRIEF: wanneer u zich via de website inschrijft op de nieuwsbrief van FUSION WORKOUT, zullen gegevens zoals uw e-mailadres en naam worden opgeslagen, zodat FUSION WORKOUT contact met u op kan nemen.  Het kan voorkomen dat u zich niet heeft ingeschreven voor de nieuwsbrief, maar deze wel ontvangt omdat u gebruik maakt van de diensten van FUSION WORKOUT. Middels de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de wijzigingen van het rooster of nieuwe activiteiten. Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, dan bent u gerechtigd zich uit te schrijven door een mail te sturen aan info@FUSIONWORKOUT.nl. Uw gegevens worden dan onmiddellijk verwijderd en u ontvangt als vanzelfsprekend geen nieuwsbrief meer.

 • In het CONTACTFORMULIER wordt gevraagd om het invullen van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze velden zijn verplicht. Het veld voor het e-mailadres is nodig omdat u als aanvrager, een antwoord op uw vraag of opmerking wilt ontvangen. Zonder e-mailadres is dit voor FUSION WORKOUT onmogelijk. Het veld voor uw naam wordt gebruikt om het antwoord op uw vraag of opmerking persoonlijk te maken. Deze gegevens worden enkel gebruikt in de mailwisseling als gevolg van het door u ingevulde contactformulier. FUSION WORKOUT bewaart uw persoonsgegevens uit de contact- en nieuwsbriefformulieren niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Inschrijfformulier : Als u persoonsgegevens over uzelf of een minderjarige waarover u het wettelijke gezag voert invult in het inschrijfformulier dat noodzakelijk is om gebruik te maken van de diensten van FUSION WORKOUT worden deze gegevens zorgvuldig overgenomen en opgeslagen op de computer van FUSION WORKOUT. De gegevens die FUSION WORKOUT op het inschrijfformulier van u kan verzamelen zijn:

Naam + Achternaam

Geboortedatum

Geslacht

Adres

telefoonnummer

E-mailadres

Huisarts

Het kan voorkomen dat er overige persoonsgegevens worden verzameld. Dit zijn gegevens die u actief verstrekt in correspondentie, mondeling contact of betaling via bank. FUSION WORKOUT staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door u aan FUSION WORKOUT ter beschikking gestelde informatie.

 • Inschrijfformulier / strippenkaart: Bij het inschrijven of aanschaffen van een strippenkaart, geldt dat de overeenkomst mag worden verlengd na mondeling / schriftelijk akkoord, bij geen aanvraag / akkoord tot verlening wordt de overeenkomst na verlopen van de strippenkaart automatisch ontbonden. Dit betekend dat de persoonsgegevens welke in bezit zijn van FUSION WORKOUT na een termijn van 6 maanden zullen worden verwijderd, met in acht neming van de wettelijke bewaartermijn. Indien de verstrekte gegevens verwerkt worden in een rapportage, zijn deze alleen bedoeld voor de opdrachtnemer zelf en enkel alleen aan te wenden met het doel in de rapportage of overeenkomst vermeld.  Wanneer u een dienst van FUSION WORKOUT aanschaft ontvangen wij persoonlijke gegevens waaronder:

Naam; - Geboortedatum; Adres; -  Mobiele telefoonnummer; en Details van de transactie;

 • Betaalgegevens:  Ten behoeve van de belastingaangifte worden de facturen inzichtelijk voor de boekhouder, hiermee is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

 • Verwerking gevoelig persoonsgegevens:
  FUSION WORKOUT kan de volgende gevoelige gegevens verwerken:

Ras (zichtbaar door bijvoorbeeld het nemen van een foto)

Naam huisarts, in geval van calamiteiten.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 • : Tijdens de les kunnen er door Anja Geerts van FUSION WORKOUT foto’s of video’s worden gemaakt. Voor het verwerken van beeldmateriaal voor alle doeleinden die buiten de opdracht liggen wordt bij inschrijving toestemming gevraagd. Het akkoord gaan dat er beeldmateriaal van de opdrachtgever / cliënt in opdracht van FUSION WORKOUT kan worden gepubliceerd, is geen voorwaarden om de inschrijving op de diensten van FUSION WORKOUT te kunnen voltooien. De foto’s kunnen worden gebruikt voor reclame-uitingen. Hierop wordt u of de minderjarige waarover u wettelijk gezag voert, nooit geheel van voren in beeld gebracht. U heeft ten allertijden recht om de toestemming weer in te trekken. Beeldmateriaal valt onder de gevoelige persoonsgegevens en zullen beschermd worden opgeslagen.

Uw door FUSION WORKOUT verwerkte persoonsgevens worden door FUSION WORKOUT nimmer, overhandigd aan derden. Gegevens kunnen alleen worden ingezien door Anja Geerts van FUSION WORKOUT en de organisatie welke door FUSION WORKOUT is aangesteld voor de afhandeling van de financiële en wettelijke zaken. Dit betreft echter alleen de hoogstnoodzakelijke informatie. FUSION WORKOUT sluit een verwerkingsovereenkomst met deze partijen, zodat ook hier uw privacy gewaarborgd blijft.

Als u er van overtuigd bent dat FUSION WORKOUT persoonlijke gegevens heeft verzameld  over u of over de minderjarige cliënt waarover u gezag heeft, waar u niet mee akkoord bent, neem dan contact op via info@FUSION WORKOUT.nl, dan wordt in samenspraak met de opdrachtgever deze informatie aangepast naar juistheid of verwijderd.

 

INTERNET

FUSION WORKOUT bewaard de ontvangen gegevens doordat u zich begeeft op de website van FUSION WORKOUT of correspondeert middels het email adres van FUSION WORKOUT. FUSION WORKOUT kan deze gegevens verwerken, deze kunnen zijn: Gegevens over het surfgedrag van de bezoeker van de website van FUSION WORKOUT. Gegevens over uw activiteiten op de website van FUSION WORKOUT. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. in correspondentie. Internetbrowser, apparaat type en IP-adres.

 • EMAIL: Ontvangen en verstuurde e-mails van en naar het adres info@FUSIONWORKOUT.nl worden verwerkt ten behoeve van communicatie tussen u en FUSION WORKOUT. Deze mails worden bewaard zolang er gebruikt wordt gemaakt van het adres, tot FUSION WORKOUT stopt met de onderneming of tot het moment dat u vraagt de gegevens te verwijderen. Gegevens die noodzakelijk zijn voor financiële afhandeling en waarvoor een wettelijke bewaartermijn is ingesteld zullen pas na afloop van die periode worden verwijderd.

 • PLUGIN: Het contactformulier en het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief zijn gemaakt met behulp van een plugin in WIX. De door uzelf ingevulde persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de database van deze plugin. Er wordt een kopie van dit ingevulde formulier verzonden naar info@FUSIONWORKOUT.nl. Dit gebeurt met behulp van een bevestigingsmail. Deze mailtjes worden lokaal opgeslagen op een PC van FUSION WORKOUT en worden bewaard (zie punt 4.1 ‘e-mail’.)

 • SSL / versleutelde gegevens: De gegevens die u in het contactformulier en nieuwsbrief invult worden versleuteld verzonden naar de server van STRATO waar de website van FUSION WORKOUT wordt gehost. De website is hiervoor beveiligd met een SSL-certificaat (groene slotje in de browser) en niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze door u zijn ingevuld.

 • Google Analytics: Om een goede, duidelijke en relevante website te maken is het van belang dat er wordt gemeten hoe u als bezoeker zich beweegt op de website en hoe lang u als bezoeker van de site van FUSION WORKOUT op een pagina blijft. Deze gegevens worden NIET gebruikt om u advertenties te laten zien, of om door te verkopen aan derden, maar alleen om erachter te komen op welke plekken de site verbeterd kan worden. Om gegevens over uw sufgedrag te verkrijgen wordt Google Analytics gebruikt. Analytics laat hiervoor twee analytische cookies op de harde schijf van jouw PC achter, hierdoor is het mogelijk om te zien of u als bezoeker de site vaker bezoekt en waar u als bezoeker van de site dan naartoe navigeert. De twee cookies die Google Analytics plaatst zijn: ‘_ga’ en ‘_gid’.  _ga wordt gebruikt om bezoekers van elkaar te kunnen onderscheiden, dus om te bepalen of u een unieke bezoeker bent, of dat u al eens op de website bent geweest en heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. De _gid cookie wordt voor dezelfde reden gebruikt en heeft een geldigheidsduur van 1 dag. Uw privacy blijft met het gebruik van deze twee analytische cookies gewaarborgd. U kunt beide cookies zelf van uw eigen computer verwijderen door de cache van uw browser leeg te maken. In Google Analytics kun je diverse mogelijkheden activeren om Google allerlei gegevens te laten verzamelen. FUSION WORKOUT kiest er voor deze opties niet te activeren 

 • Socialmedia:  FUSION WORKOUT kan gebruik maken van socialmedia kanalen als Facebook, Instagram, Linked in, en Twitter. Mocht u niet willen dat er onder kopje 3.7 genoemd beeldmateriaal van u of de minderjarige waarover u wettelijk gezag uitoefent wordt geplaatst, kun u dit aangeven per mail. Het materiaal wordt verwijderd. FUSION WORKOUT waakt ervoor dat er zorgvuldig met uw privacy wordt omgesprongen en sluit een verwerkersovereenkomst met de hiervoor genoemde socialmedia kanalen.

 

 

Wijzigingen in het privacy beleid

Het kan voorkomen dat FUSION WORKOUT het privacybeleid wijzigt. Als FUSION WORKOUT voor u wezenlijke veranderingen aanbrengt, zal dit duidelijk aan u kenbaar worden gemaakt via email of nieuwsbrief. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u deze kennisgeving leest.

 

Contact

Dank u voor het lezen van dit privacybeleid. Als u vragen hebt over dit beleid, kunt u met  Anja Geerts, eigenaar en daarmee automatisch de verantwoordelijke gegevensbescherming contact opnemen via het contactformulier op de website of info@FUSIONWORKOUT.nl.

Gegevens onderneming:

mocht u op een andere wijze willen communiceren,

kan dit volgens onderstaande gegevens.

Naam organisatie:   FUSION WORKOUT

Naam eigenaar:  Anja Geerts

Postadres:  Wilhelminastraat 46, 5427 CE, Boekel

E-mailadres:  info@FUSIONWORKOUT.nl

Telefoonnummer:  06 41460929

Kvk nummer:  64470962